BSD

Psalm 43

     psalms
  • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
  • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
  1. Doe mij recht, Elokim, behandel mijn rechtszaak tegen een onbetrouwbaar volk; red mij van de man van bedrog en onrecht.
  2. Want U bent de Elokim van mijn toevlucht; waarom verwerpt U mij? Waarom moet ik in duisternis gaan vanwege de onderdrukking van de vijand?
  3. Zend uw licht en uw waarheid; zij zullen mij leiden en brengen naar uw heilige berg en naar uw woningen,
  4. dat ik mag komen naar het altaar van Elokim, naar de Elokim van mijn jubelende vreugde en ik zal U prijzen op de harp, mijn Elokim, mijn Elokim!
  5. Waarom buig je je neer mijn ziel en waarom ben je zo onrustig in mij? Wacht op Elokim, want ik zal Hem nog danken voor zijn reddingen!

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.