BSD

Psalm 42

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Voor de dirigent, een maskil van de zonen van Korach.
 2. Zoals een hert dat hevig verlangt naar waterbeken, zo verlangt mijn ziel hevig naar U, Elokim.
 3. Mijn ziel dorst naar Elokim, naar de levende Elokim; wanneer zal ik komen en verschijnen voor Elokim?
 4. Mijn tranen waren voor mij brood, dag en nacht, wanneer zij de hele dag tot mij zeggen: waar is je Elokim?
 5. Deze dingen zal ik mij herinneren en ik zal mijn ziel in mij uitstorten: hoe ik optrok met de menigte, ik wandelde met hen naar het huis van Elokim, met vreugdevolle zang en dankzegging, een feestvierende menigte.
 6. Waarom buig je je neer mijn ziel en waarom ben je zo onrustig in mij? Wacht op Elokim, want ik zal Hem nog danken voor zijn reddingen!
 7. Mijn Elokim, mijn ziel buigt zich neer in mij, daarom zal ik U gedenken uit het land van de Jordaan en het Hermongebergte en de berg Mitsar.
 8. Waterdiepten roepen tot waterdiepten naar het geluid van uw waterstromen, al uw brekers en golven slaan over mij heen.
 9. Overdag zal Hashem zijn barmhartigheid gebieden en 's nachts is zijn lied bij mij, een gebed tot de Elokim van mijn leven.
 10. Ik zeg tot Elokim, mijn rots: waarom bent U mij vergeten? Waarom ga ik in duisternis door de onderdrukking van de vijand?
 11. Het is als moord in mijn beenderen, mijn onderdrukkers hebben mij bespot, wanneer zij de hele dag tot mij zeggen: waar is je Elokim?
 12. Waarom buig je je neer mijn ziel en waarom ben je zo onrustig in mij? Wacht op Elokim, want ik zal Hem nog danken voor zijn reddingen!

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.