BSD

Psalm 41

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Voor de dirigent, een psalm van David.
 2. Gelukkig is hij, die acht slaat op de arme, op de dag van het kwaad zal Hashem hem redden.
 3. Hashem zal hem behoeden en zal hem in leven houden en hij zal gelukkig zijn op aarde en U zult hem niet overleveren aan het verlangen van zijn vijanden.
 4. Hashem zal hem ondersteunen op zijn ziekbed, in zijn ziekte verandert U heel zijn slaapvertrek.
 5. Ik zei tegen Hashem: wees mij genadig, genees mijn ziel, want ik heb tegen U gezondigd.
 6. Mijn vijanden spreken kwaad van mij: wanneer zal hij sterven en zijn naam vergaan?
 7. Wanneer hij komt om mij te zien, spreekt hij valsheid, zijn hart verzamelt leugen voor hemzelf en toen hij naar buiten ging, sprak hij erover.
 8. Allen die mij haten, fluisteren over mij en denken kwaad van mij.
 9. Een dodelijke ziekte is over hem uitgegoten en wanneer hij neerligt, zal hij niet weer opstaan.
 10. Ook mijn bondgenoot op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, gaf mij een trap na.
 11. Maar U, Hashem, wees mij genadig en richt mij op, dan zal ik het hen vergelden.
 12. Hierdoor zal ik weten, dat U welgevallen aan mij hebt, wanneer mijn vijand niet over mij zal juichen.
 13. Vanwege mijn onschuld steunt U mij en doet U mij voor eeuwig voor U staan.
 14. Gezegend is Hashem, de Elokim van Israƫl, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Amen.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.