BSD

Psalm 4

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Veel Psalmen beginnen met "voor de dirigent".
 1. Voor de dirigent op de snaarinstrumenten, een psalm van David.
 2. Wanneer ik roep, antwoord mij, Elokim van mijn rechtvaardiging, U geeft mij ruimte in mijn nood, wees mij genadig en hoor mijn gebed.
 3. Mannen hoelang zal mijn eer tot schande gemaakt worden en hoelang zullen jullie ijdelheid liefhebben en de leugen zoeken? sela
 4. Je zult weten dat Hashem de vrome voor hemzelf apart heeft gezet; Hashem zal horen wanneer ik hem roep.
 5. Beef en zondig niet; zeg [dit] in jullie hart terwijl jullie je te slapen legt en wees stil. sela.
 6. Slacht offeranden naar recht en vertrouw op Hashem.
 7. Velen zeggen: “Wie zal ons het goede doen zien?” Verhef over ons het licht van Uw aanschijn Hashem.
 8. U geeft vreugde in mijn hart vanaf de tijd dat hun koren en hun wijn overvloedig waren.
 9. In vrede en harmonie lig ik terneer en slaap, want U Hashem doet mij veilig en afgezonderd wonen.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.