BSD

Psalm 39

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Voor de dirigent. Voor Jedutun. Een psalm van David.
 2. Ik zei: ik zal mijn wegen behoeden voor de zonden van mijn tong, ik zal mijn mond met een muilkorf bedwingen, zolang de goddeloze voor mij staat.
 3. Ik werd sprakeloos en was stil; ik zweeg [zelfs] over het goede en mijn pijn was hevig.
 4. Mijn hart is heet in mijn binnenste, door mijn verzuchting sta ik in vuur en vlam; ik sprak met mijn tong.
 5. Hashem laat mij mijn einde weten en wat de duur van mijn dagen is; laat mij weten hoe vergankelijk ik ben.
 6. Zie, mijn dagen stelde U vast op een handbreed, mijn levensduur is als niets voor U; ja, ieder mens staat daar, enkel een ademtocht. sela
 7. Ja, de mens gaat heen als een schaduw, ja, vliedend als een ademtocht, zij verzamelen en weten niet wie het zal oogsten.
 8. En nu Hashem, wat zal ik hopen? ik wacht op U.
 9. Red mij van al mijn overtredingen, maak mij niet tot spot voor een dwaas.
 10. Ik ben stom, ik doe mijn mond niet open, want U hebt het gedaan.
 11. Wend uw plaag van mij af, ik verga door de daden van uw hand.
 12. U kastijdt een mens met straffen vanwege zijn ongerechtigheid, zijn schoonheid vergaat als door een mot, ach een ademtocht is elk mens. sela
 13. Hoor mijn gebed Hashem en hoor mijn schreeuwen om hulp en zwijg niet vanwege mijn vergoten tranen, want een vreemdeling ben ik bij U, een bijwoner als al mijn vaderen.
 14. Kijk van mij weg, dat ik gelukkig mag zijn, voordat ik heenga en niet meer ben.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.