BSD

Psalm 38

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Een psalm van David bij het gedenkoffer.
 2. Hashem, straf mij niet in uw toorn en kastijd mij niet in uw woede;
 3. want uw pijlen boren zich in mij, uw hand kwam op mij neer.
 4. Er is niets gezond aan mijn vlees vanwege uw toorn en er is niets heel aan mijn gebeente vanwege mijn zonde;
 5. want mijn ongerechtigheden gaan over mijn hoofd, als een zware last werden ze mij te zwaar.
 6. Mijn wonden stinken en etteren vanwege mijn dwaasheid;
 7. ik ga krom en zeer gebogen, de hele dag loop ik rond terwijl ik treur.
 8. Mijn lendenen zijn volledig ontstoken, niets aan mijn vlees is gezond;
 9. ik ben krachtloos en volslagen geradbraakt, ik brul het uit vanwege het kreunen van mijn hart.
 10. Hashem, bij U zijn al mijn verlangens bekend en mijn zuchten is voor U niet verborgen;
 11. mijn hart slaat heftig, mijn kracht heeft mij verlaten en het licht van mijn ogen is ook niet langer bij mij.
 12. Mijn geliefden en vrienden staan afzijdig van mijn lijden, zelfs mijn naasten staan van verre.
 13. En zij die mijn leven zoeken, leggen strikken en zij, die mijn onheil wensen, spreken bedreigingen en zinnen de hele dag op bedrog.
 14. Maar ik ben als een dove, ik hoor niet en als een stomme, doe ik mijn mond niet open;
 15. en ik zal zijn als een man die niet hoort, in wiens mond geen verweer is.
 16. Want op U. Hashem wacht ik; U zult antwoorden, Hashem, Elokim.
 17. Want ik heb gezegd: als ze zich maar niet verheugen en zich niet groot maken over mij, bij het struikelen van mijn voet.
 18. Want ik loop mank en dreig te vallen en mijn pijn staat steeds voor mij;
 19. want ik erken mijn ongerechtigheid, ik maak mij zorgen over mijn zonden.
 20. Mijn vijanden leven en zijn talrijk, zij, die mij zonder oorzaak haten, zijn veel.
 21. En terwijl zij kwaad voor goed vergelden, bejegenen zij mij vijandig, omdat ik het goede najaag.
 22. Verlaat mij niet, Hashem, mijn Elokim, verwijder U niet van mij!
 23. Haast U, Hashem om mij te helpen, mijn redder.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.