BSD

Psalm 36

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Voor de dirigent. Van de knecht van Hashem, van David.
 2. Het kwaad van de goddeloze zit diep in zijn hart, er is geen vrees voor Elokim in zijn ogen.
 3. Want zij vleit hem in zijn eigen ogen, totdat men zijn ongerechtigheid ontdekt en haat.
 4. De woorden uit zijn mond zijn leugen en bedrog, hij is opgehouden om verstandig en goed te doen.
 5. Hij beraamt leugen op zijn bed, hij staat op een weg die niet goed is, hij verwerpt het kwaad niet.
 6. Hashem uw barmhartigheid is in de hemelen, uw trouw tot in de wolken.
 7. uw gerechtigheid is als machtige bergen, uw oordelen zijn [als] de enorme diepte , Hashem U redt mens en dier.
 8. Hoe kostbaar is uw barmhartigheid Elokim; daarom schuilen de mensenkinderen in de schaduw van uw vleugels;
 9. zij zullen zich tegoed doen aan het vette van uw huis, en uit een stroom van uw vreugde geeft U hen te drinken.
 10. Want bij U is de bron van het leven, in uw licht zullen wij het licht zien.
 11. Bewijs uw barmhartigheid over die U kennen, en uw gerechtigheid over de oprechten van hart.
 12. Laat de voet van de hooghartigen niet over mij komen en laat de hand van de goddelozen mij niet doen vluchten.
 13. Daar zijn de werkers van het kwaad gevallen, zij zijn neergestort en kunnen niet opstaan.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.