BSD

Psalm 34

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Van David toen hij zich als een waanzinnige gedroeg voor Abimelech, die hem verdreef en hij ging.
 2. Ik zal Hashem steeds zegenen, altijd is zijn lof in mijn mond.
 3. In Hashem zal zich mijn ziel beroemen, de nederigen zullen horen en zich verheugen.
 4. Maakt met mij Hashem groot en laat ons samen zijn naam verheffen.
 5. Ik zocht Hashem en Hij antwoordde mij en redde mij uit al mijn verschrikkingen.
 6. Zij kijken naar Hem en stralen en hun aangezichten zullen niet beschaamd worden.
 7. Deze ellendige riep en Hashem hoorde en redde hem van al zijn moeiten.
 8. De engel van Hashem legert zich rondom hen die Hem vrezen en redt hen.
 9. Ervaart en zie dat Hashem goed is, gelukkig is de man, die bij Hem schuilt.
 10. Vreest Hashem, zijn heiligen, want die Hem vrezen hebben geen gebrek.
 11. Jonge leeuwen hebben gebrek en zijn hongerig, maar zij die Hashem zoeken, ontbreekt het niet aan enig goed.
 12. Komt kinderen, luistert naar mij, ik zal jullie de vreze van Hashem leren.
 13. Wie is de man die verlangt te leven, die dagen liefheeft, om het goede te zien?
 14. Behoed je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van leugentaal;
 15. wijk van het kwaad en doe het goede, zoek vrede en jaag die na.
 16. De ogen van Hashem zijn op de rechtvaardigen en zijn oren op hun geschreeuw om hulp;
 17. het aangezicht van Hashem is tegen hen, die kwaad doen om hun herinnering op aarde uit te roeien.
 18. Zij schreeuwen om hulp en Hashem hoort en redt hen uit al hun benauwdheden.
 19. Hashem is nabij de gebrokenen van hart en redt de nederigen van geest.
 20. Talrijk zijn de rampen van een rechtvaardige en uit die allen redt hem Hashem.
 21. En Hij behoedt al zijn beenderen en geen van hen wordt gebroken.
 22. Kwaad zal de goddeloze doden en wie de rechtvaardige haat wordt schuldig verklaard.
 23. Hashem verlost de ziel van Zijn dienaren en Hij verklaart allen, die bij Hem schuilen, niet schuldig.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.