BSD

Psalm 33

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Jubelt jullie rechtvaardigen, om der wille van Hashem past voor de oprechten een lofzang.
 2. Dankt Hashem met de lier, maakt muziek voor Hem op het tiensnarig instrument.
 3. Zingt voor Hem een nieuw lied, speelt goed met uitroepen van vreugde.
 4. Het woord van Hashem is waarachtig en al zijn daden gebeuren in trouw.
 5. Hij heeft liefdadigheid en recht lief, de goedertierenheid van Hashem vult de aarde.
 6. Door het woord van Hashem zijn de hemelen gemaakt en door de adem van zijn mond de sterren.
 7. Hij verzamelt het water van de zee als een dam, Hij plaatst de diepe wateren in [zijn] schatkamers.
 8. Vreest Hashem, heel de aarde; laat alle inwoners van de aarde ontzag hebben voor Hem.
 9. Want Hij spreekt en het is, Hij gebiedt en het staat.
 10. Hashem verbreekt de raad van de natiƫn, Hij dwarsboomt de overleggingen van de volkeren;
 11. de raad van Hashem zal voor eeuwig standhouden, de plannen van zijn hart van geslacht tot geslacht.
 12. Gelukkig is de natie wiens Elokim Hashem is, het volk dat Hij heeft gekozen tot zijn erfelijk bezit.
 13. Hashem kijkt vanuit de hemel en ziet alle mensenkinderen.
 14. Vanuit zijn woonplaats ziet Hij naar alle bewoners van de aarde.
 15. Hij, die hun harten vormt, die let op al hun daden.
 16. De koning wordt niet gered door een sterk leger, een held wordt niet gered door grote kracht.
 17. Het paard faalt ter overwinning en met zijn grote kracht zal hij niet ontsnappen.
 18. Zie het oog van Hashem is op hen, die Hem vrezen, op hen, die hopen op zijn barmhartigheid.
 19. Om hun ziel te redden van de dood, om hen in leven te houden in hongersnood.
 20. Onze ziel wacht op Hashem, Hij is onze hulp en ons schild.
 21. Want ons hart zal zich in Hem verheugen, want wij vertrouwen op zijn heilige naam.
 22. Moge uw barmhartigheid Hashem op ons zijn, zoals wij op U hopen.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.