BSD

Psalm 32

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
Vers 1: maskil: Iedere psalm met “maskil” betekent dat de Psalm uitgesproken is door een tolk.
 1. Van David een maskil; gelukkig is hij, van wie de overtreding vergeven is, van wie de zonde bedekt is.
 2. Gelukkig is de man, die Hashem zijn ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is.
 3. Toen ik heb gezwegen zijn mijn beenderen verzwakt door mijn gejammer de hele dag;
 4. want dag en nacht was uw hand zwaar op mij, mijn merg veranderde [als] door de hitte van de zomer. sela
 5. Mijn zonde bekende ik U en mijn ongerechtigheid verborg ik niet, ik zei: ik wil Hashem mijn overtredingen belijden en U vergaf de schuld van mijn zonden. sela
 6. Daarom zal iedere vrome tot U bidden in vindenstijd, daarom zal een stortvloed van vele wateren hem niet bereiken.
 7. U bent voor mij een schuilplaats, U behoedt mij voor benauwdheid en met jubelzangen van bevrijding omringt U mij. sela
 8. Ik zal je beleren en onderwijzen op de weg die je gaat, Ik raad je, mijn oog is op je.
 9. Wees niet als een paard, als een muildier die niet onderscheiden kan, wiens bek men moet beteugelen met toom en bit, opdat het je niet te na komt.
 10. Talrijk is het lijden van de goddelozen, maar die op Hashem vertrouwt, goedheid zal hem omringen.
 11. Verheugt jullie in Hashem en juicht jullie rechtvaardigen en zingt jubelend alle oprechten van hart.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.