BSD

Psalm 30

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Een psalm, een lied voor de inwijding van de tempel, van David.
 2. Ik zal U verhogen Hashem, want U hebt mij gered en mijn vijanden niet over mij doen juichen.
 3. Hashem, mijn Elokim ik schreeuwde om hulp tot U en U hebt mij genezen.
 4. Hashem U hebt mijn ziel doen opkomen uit het dodenrijk, U hebt mij doen herleven van mijn neerdalen in het graf.
 5. Zing voor Hashem, zijn vromen en geef dank aan zijn heilige naam;
 6. want zijn woede duurt een ogenblik, een leven lang zijn welbehagen; in de avond vernacht het geween, in de morgen is er jubelend gezang.
 7. Ik zei in mijn onbezorgdheid: “Ik zal niet wankelen in eeuwigheid.”
 8. Hashem, door uw welbehagen hebt U mijn berg sterk doen staan, U verborg uw aangezicht en ik was bang.
 9. Tot U Hashem zal ik roepen en tot Hashem zal ik om genade smeken.
 10. Wat is het profijt van mijn bloed, mijn neerdalen in het graf? Zal stof U danken, zal het uw waarheid vertellen?
 11. Hoor Hashem en wees mij genadig, Hashem wees mij een helper.
 12. U hebt voor mij mijn klagen veranderd in dansen. U hebt mijn rouwgewaad losgemaakt en omgordde mij met vreugde.
 13. Opdat mijn ziel U zal zingen en niet stil zal zijn, Hashem mijn Elokim ik zal U voor eeuwig danken.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.