BSD

Psalm 3

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

w
 1. Een psalm van David op zijn vlucht voor Absalom zijn zoon
 2. Hashem, talrijk zijn mijn tegenstanders, de groten staan tegen mij op.
 3. Velen zeggen inzake mijn ziel, er is geen redding voor hem bij Elokim. sela
 4. Maar U Hashem bent een schild rondom mij, mijn eer en die mijn hoofd opheft.
 5. Met mijn stem roep ik Hashem en Hij antwoordt mij van zijn heilige berg. sela
 6. Ik lag neer, sliep en werd wakker, want Hashem ondersteunt mij.
 7. Ik vrees niet voor tienduizenden van volk die zich rondom tegen mij opstellen.
 8. Sta op Hashem red mij, mijn Elokim want U slaat al mijn vijanden op de kaak, U breekt de tanden van de goddelozen in stukken.
 9. De redding is van Hashem, uw zegen is op uw volk. sela

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.