BSD

Psalm 29

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
Vers 1: "Machtige". Deze psalm bevat achttien keer de onuitspreekbare namen van God. Daarmee in overeenstemming stelden de joodse wijzen de achttien zegeningen van het zogenaamde Achttiengebed in.
 1. Een psalm van David. Geef Hashem [jullie] zonen van de machtige, geef Hashem eer en sterkte.
 2. Geef Hashem de eer van zijn naam, buig voor Hashem in heilige feestdos.
 3. De stem van Hashem is over de wateren, de Elokim van eer dondert, Hashem over de vele wateren.
 4. De stem van Hashem is met kracht, de stem van Hashem is in glorie.
 5. De stem van Hashem breekt de ceders en Hashem breekt de ceders van de Libanon.
 6. Hij laat ze springen als een stierkalf, Libanon en Sirjon als een jonge woudos.
 7. De stem van Hashem splijt vuurvlammen.
 8. De stem van Hashem laat de woestijn beven, Hashem laat de woestijn van Kades beven.
 9. De stem van Hashem doet de hinden jongen werpen en ontdoet de wouden van schors en in zijn tempel spreken allen over zijn eer.
 10. Hashem troonde boven de zondvloed, Hashem zal tronen als koning in eeuwigheid.
 11. Hashem zal aan zijn volk kracht geven, Hashem zal zijn volk zegenen met vrede.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.