BSD

Psalm 28

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
Vers 8: Met "hen" wordt Israƫl Zijn gezalfde bedoeld.
 1. Van David. Tot U Hashem roep ik, mijn rots, zwijg niet tegen mij, zodat U niet stil zult zijn jegens mij en ik niet gelijk zal zijn als zij die neerdalen in het graf.
 2. Hoor de stem van mijn smeken, wanneer ik tot U schreeuw om hulp, wanneer ik mijn handen ophef tot uw heilig heiligdom.
 3. En voer mij niet weg met de goddelozen en met de werkers van het kwaad, die van vrede spreken met hun vrienden met boosheid in hun hart.
 4. Geef hen naar hun werken en naar hun kwade daden, geef hen naar het werk van hun handen, vergeld hen naar hun verdiensten.
 5. Want zij letten niet op de werken van Hashem, noch op het werk van zijn handen, Hij zal hen vernietigen en niet opbouwen.
 6. Gezegend is Hashem, want Hij heeft gehoord de stem van mijn smeken.
 7. Hashem is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwt mijn hart en heb ik hulp gevonden. Daarom is mijn hart verheigd en met mijn liederen zal ik Hem danken.
 8. Hashem is de sterkte van hen en Hij is de sterkte van de redding van zijn gezalfde.
 9. Red uw volk en zegen uw erfgenaam en weid hen en verhoog hen tot in eeuwigheid.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.