BSD

Psalm 27

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Van David. Hashem is mijn licht en mijn redding, voor wie zal ik vrezen? Hashem is de sterkte van mijn leven, voor wie zal ik angstig zijn?
 2. Wanneer de boosdoeners dichtbij mij komen om mijn vlees te verslinden; zijn zij het die strompelen en vallen.
 3. Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart zal niet vrezen; wanneer een leger tegen mij opstaat, op Hem vertrouw ik.
 4. Eén ding vraag ik van Hashem, dat ik zal zoeken, dat ik mag verblijven in het huis van Hashem al de dagen van mijn leven, om de goedheid van Hashem te zien en om in zijn heiligdom te onderzoeken.
 5. Dat Hij mij zal verbergen in zijn schuilplaats op de dag van het kwaad, Hij zal mij verbergen in de verborgenheid van zijn tent; Hij zal mij plaatsen op een rots.
 6. En nu zal mijn hoofd verheven zijn over mijn vijanden rondom mij; en ik zal mijn offers van blijdschap offeren in zijn tent; ik zal Hashem zingen en prijzen.
 7. Hoor naar mijn stem Hashem wanneer ik roep en wees mij genadig en antwoord mij.
 8. Voor U zegt mijn hart “Zoekt Mijn aangezicht”. Uw aangezicht Hashem zal ik zoeken.
 9. Verberg uw aangezicht niet voor mij, wend U niet af in toorn van uw knecht; U was mijn helper verwerp mij niet en verlaat mij niet Elokim van mijn redding.
 10. Zelfs wanneer mijn vader en mijn moeder mij verlaten: Hashem neemt mij aan.
 11. Onderwijs mij Hashem uw weg en leid mij op een effen pad om der wille van mijn vijanden.
 12. Geef mij niet over aan de verlangens van mijn vijanden, want valse getuigen staan tegen mij op en hij die geweld blaast.
 13. Als ik niet had geloofd de goedheid van Hashem te zien in het land van de levenden!
 14. Wacht ongeduldig op Hashem, wees sterk en Hij zal je hart moed geven; wacht met ongeduld op Hashem.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.