BSD

Psalm 26

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Van David. Hashem verschaf mij recht, want ik heb in onschuld gewandeld; op Hashem vertrouw ik, ik zal niet wankelen.
 2. Toets mij Hashem en beproef mij, louter mijn nieren en mijn hart.
 3. Want uw goedheid is voor mijn ogen en ik wandel in uw waarheid.
 4. Ik zit niet neer bij huichelaars, noch ga ik om met hen die sluw zijn.
 5. Ik haat de vergadering van de booswichten en ik zit niet neer bij de goddelozen.
 6. Ik was mijn handen in onschuld en ga rond uw altaar, Hashem,
 7. ik proclameer dankzegging met luide stem, om al uw wonderen te vertellen.
 8. Hashem, ik heb lief de stede van uw huis en de plaats van uw heiligdom.
 9. Neem mijn ziel niet weg met die van de zondaren, noch mijn leven met dat van de moordenaars,
 10. in wiens handen schanddaden zijn en wiens rechterhand vol is met smeergeld.
 11. Maar ik zal wandelen in oprechtheid, verlos mij en wees mij genadig.
 12. Mijn voet staat op vlakke grond, in de samenkomsten zal ik U zegenen, Hashem.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.