BSD

Psalm 25

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Van David. Tot U Hashem hef ik mijn ziel op.
 2. Mijn Elokim op U vertrouw ik, maak mij niet beschaamd en dat mijn vijanden zich niet over mij verheugen.
 3. Laat ook allen die op U hopen niet beschaamd worden, laat beschaamd worden die zonder oorzaak trouweloos handelen.
 4. Hashem maak mij uw wegen bekend; leer mij uw paden.
 5. Laat mij in uw waarheid wandelen en leer mij, want U bent de Elokim van mijn verlossing, op U hoop ik de hele dag.
 6. Gedenk uw barmhartigheid Hashem en uw goedheid, want zij zijn voor altijd.
 7. Gedenk niet de zonden van mijn jeugd en mijn overtredingen, gedenk mij naar uw goedertierenheid, ter wille van uw goedheid Hashem.
 8. Goed en oprecht is Hashem, daarom onderwijst Hij zondaren aangaande de weg.
 9. Hij leidt eenvoudigen aangaande het recht en Hij leert eenvoudigen zijn weg.
 10. Al de paden van Hashem zijn goedheid en waarheid voor hen die zijn verbond en getuigenis bewaren.
 11. Ter wille van uw naam, Hashem vergeef mijn zonde, want die is groot.
 12. Wie is de man die Hashem vreest? Hij onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen.
 13. Zijn ziel zal in voorspoed vertoeven en zijn nageslacht zal het land beërven.
 14. Het geheimenis van Hashem is met wie Hem vrezen en zijn verbond maakt Hij hen bekend.
 15. Mijn ogen zijn steeds op Hashem, want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.
 16. Keer om naar mij en wees mij genadig, want ik ben alleen en arm.
 17. De moeiten van mijn hart zijn toegenomen; leid mij uit mijn noden.
 18. Zie mijn ellende en mijn moeiten en vergeef al mijn zonden.
 19. Zie mijn vijanden, want zij zijn velen en zij haten mij met een boosaardige haat.
 20. Behoed mijn ziel en red mij, laat mij niet beschaamd worden, want ik zoek mijn toevlucht bij U.
 21. Eenvoud en oprechtheid behoeden mij, want ik hoop op U.
 22. Elokim verlos Israël uit al zijn benauwdheden.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.