BSD

Psalm 24

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

 1. Van David een psalm. Van Hashem is de aarde en haar volheid, de wereld en wat daarop woont.
 2. Want Hij heeft haar op zee├źn gegrondvest en op rivieren gevestigd.
 3. Wie mag de berg van Hashem beklimmen en wie mag staan in zijn heilige plaats?
 4. Hij die schone handen heeft en rein is van hart, die niet zweert bij mijn Naam en niet bedrieglijk zweert.
 5. Hij zal een zegen van Hashem ontvangen en gerechtigheid van de Elokim van zijn heil.
 6. Dit is het geslacht dat naar Hem vraagt, terwijl het zijn aangezicht zoekt, dat is Jacob. sela
 7. Poorten heft op jullie hoofden en verheft jullie eeuwige ingangen, zodat de koning der ere zal binnenkomen.
 8. Wie is deze koning der ere? Hashem sterk en machtig, Hashem machtig in de strijd.
 9. Poorten heft op jullie hoofden en verheft jullie eeuwige ingangen, zodat de koning der ere zal binnenkomen.
 10. Wie is deze koning der ere? Hashem Tsevaot, Hij is de koning der ere. sela

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.