BSD

Psalm 23

     psalms
  • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
  • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Vers 5: Het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt is “dasjan” en is dus weer een ander woord dan de woorden voor "zalven" besproken in de toelichting op het woord gezalfd in Psalm 2: 6. Zie aldaar.
  1. Een psalm van David. Hashem is mijn herder, ik zal geen gebrek hebben.
  2. Hij deed mij neerliggen in groene weiden, hij leidde mij aan rustige wateren.
  3. Hij verkwikte mijn ziel, Hij leidde mij in rechte sporen om der wille van zijn naam.
  4. Ook wanneer ik door een dal van duisternis ga, ik zal geen kwaad vrezen want U bent bij mij, uw stok en uw staf die troosten mij.
  5. U bereidde voor mij een tafel in het aangezicht van mijn vijanden, U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
  6. Zeker, goedheid en barmhartigheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven en ik zal verblijven in het huis van Hashem tot in lengte van dagen.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.