BSD

Psalm 21

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
Vers 11: Dit zijn de nakomelingen van Ezau aldus Rashi. Ezau is Edom en Edom is de Westerse wereld.
Vers 12: Dit is een profetie aangaande de slechterik Totus, die heeft gezegd dat hij Hem had gedood. Aldus Rashi.
 1. Voor de dirigent, een psalm van David.
 2. Hashem in uw kracht verheugt zich de koning, hoe zeer jubelt hij over uw redding.
 3. U hebt hem de wensen van zijn hart gegeven en de verlangens van zijn lippen hebt U hem niet geweigerd. sela
 4. Want U komt hem tegemoet met zegeningen van goedheid, U zette een kroon van zuiver goud op zijn hoofd.
 5. Leven vroeg hij van U en U gaf het hem lengte van dagen voor altoos en immer.
 6. Groot is zijn eer door uw redding, majesteit en luister legde U op hem.
 7. Want U maakt hem gezegend voor altijd, U maakte hem gelukkig met vreugde voor uw aangezicht.
 8. Want de koning vertrouwt op Hashem en in de barmhartigheid van de Allerhoogste, dat hij niet zal struikelen.
 9. Uw hand zal al uw vijanden vinden, uw rechterhand zal uw haters vinden.
 10. U zult hen maken als een vurige oven in de tijd van uw aanwezigheid, Hashem zal hen in Zijn toorn vernietigen en door vuur verteren.
 11. U zult hun kroost verdelgen van de aarde en hun nageslacht uit de mensenkinderen.
 12. Want zij hebben zich vijandig tegen U gekeerd, zij hebben een complot gesmeed dat zij niet konden [uitvoeren].
 13. Want U zult hen de rug doen keren en met de pees van uw boog legt U aan op hun gezichten.
 14. Hashem verhef U in uw kracht, dan zullen wij zingen en uw almacht prijzen.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.