BSD

Psalm 20

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

 1. Voor de dirigent, een psalm van David.
 2. Moge Hashem je antwoorden op de dag van nood, moge de naam van de Elokim van Jacob je beschermen.
 3. Moge Hij je hulp zenden vanuit het heiligdom en moge Hij je sterken vanuit Sion.
 4. Moge Hij al je offers gedenken en moge Hij je brandoffers accepteren. sela
 5. Moge Hij je geven wat je hart begeert en moge Hij al je plannen vervullen.
 6. Laat ons over je overwinning jubelend zingen en laten wij de banier heffen in de naam van onze Elokim, moge Hashem al je verzoeken vervullen.
 7. Nu weet ik dat Hashem zijn gezalfde redde, Hij antwoordde uit zijn heilige hemel met de machtige heilsdaden van zijn rechterhand.
 8. Dezen vertrouwen op wagens, genen op paarden, maar wij vertrouwen op de naam van Hashem onze Elokim.
 9. Zij knielen en vallen, maar wij staan op en helpen elkaar overeind.
 10. Hashem red; moge de Koning ons antwoorden op de dag dat wij roepen.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.