BSD

Psalm 19

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

 1. Voor de dirigent, een psalm van David.
 2. De hemelen vertellen de eer van Elokim en het firmament verkondigt het werk van zijn handen.
 3. Dag aan dag verkondigen een spreuk en nacht aan nacht maakt kennis bekend.
 4. Er is noch spraak noch zijn er woorden zonder dat hun stem wordt gehoord,
 5. hun roep gaat uit over de hele aarde en tot het einde van de wereld hun woorden. Voor de zon plaatste Hij daarin een tent.
 6. Hij is als een bruidegom, die uit zijn bruidsvertrek gaat, zich verheugt als een held om zijn weg te gaan.
 7. Van het eind van de hemelen is zijn opgang en zijn omloop tot hun andere eind en niets is verborgen voor zijn hitte.
 8. De Tora van Hashem is perfect en geneest de ziel; het getuigenis van Hashem is betrouwbaar, het maakt de eenvoudige wijs.
 9. De bevelen van Hashem zijn oprecht en verheugen het hart, het gebod van Hashem is helder en verlicht de ogen.
 10. De vreze van Hashem is rein en blijft voor altijd; de oordelen van Hashem zijn waar en allemaal rechtvaardig.
 11. Zij zijn begerenswaardiger dan goud, ja dan veel zuiver goud en zoeter dan honing druipend uit de honingraten.
 12. Ook uw dienaar gaat nauwgezet met hen om, in het houden ervan is veel beloning.
 13. Wie neemt vergissingen waar? Spreek mij van de verborgen zonden vrij.
 14. Weerhoud uw knecht van overmoed, laat ze niet heersen over mij, dan zal ik perfect zijn en vrij van veel overtredingen.
 15. Dat de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart welgevallig voor U zijn, Hashem, mijn rots en mijn verlosser.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.