BSD

Psalm 17

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

 1. Een gebed van David. Hashem luister naar een rechtvaardige zaak, hoor naar mijn luide smeken, luister naar mijn gebed zonder lippen van bedrog.
 2. Laat mijn oordeel uitgaan van voor uw aangezicht. Uw ogen zien wat recht is.
 3. U hebt mijn hart getoetst, U hebt [mij] 's nachts onderzocht. U hebt mij getest en vond niets. Wat ik ook denk mijn mond overtreedt niet.
 4. Vanwege de daden van mensen en naar het woord van uw lippen, wacht ik mij voor de paden van de geweldenaars;
 5. mijn voetstappen houden uw spoor, laat mijn voeten niet struikelen.
 6. Ik heb U geroepen omdat U mij zult antwoorden Elokim. Neig uw oor tot mij, luister naar mijn woord.
 7. Maak uw liefde wonderbaar terwijl U hen redt, die voor tegenstanders schuilen bij uw rechterhand.
 8. Bewaar mij als de appel van het oog en verberg mij in de schaduw van uw vleugelen,
 9. voor de goddelozen die mij overweldigd hebben, mijn doodsvijanden die mij omringen.
 10. Zij sluiten hun vette [hart] toe, zij spreken met hun mond in arrogantie.
 11. Zij omringen ons thans waar wij gaan, hun oogmerk is ons ter aarde te werpen.
 12. Hij gelijkt als een leeuw, hij verlangt hevig om in stukken te scheuren, en is als een jonge leeuw in een schuilplaats ineengedoken.
 13. Sta op Hashem, confronteer hem, dwing hem op de knieƫn; red met uw zwaard mijn ziel van de goddeloze,
 14. van hen die sterven door uw hand Hashem, van hen die sterven in ouderdom, wiens deel in dit leven is, wiens buik U zult vullen met uw verborgen schatten, zij zullen verzadigd zijn met zonen en wat overblijft nalaten aan hun kinderen.
 15. Ik zal in gerechtigheid uw aangezicht zien, bij het ontwaken zal ik verzadigd zijn met uw beeld.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.