BSD

Psalm 16

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Vers 1: Michtam: dit is een soort muziekin-strument of een bepaalde melodie (Rashi).

Vers 2: Jij: dit is de ziel van David (Rashi).
 1. Een michtam van David. Bescherm mij Elokim, want bij U schuil ik.
 2. Jij hebt tot Hashem gezegd, U bent Hashem, ik heb geen goed buiten U.
 3. Wat betreft de heiligen die in de lande zijn en de machtigen in wie al mijn vreugde is;
 4. moge het verdriet toenemen van hen die achter andere [goden] aanrennen; ik zal hun plengoffers van bloed niet uitgieten, noch zal ik hun namen op mijn lippen nemen.
 5. Hashem is mijn toegewezen deel en mijn beker; U ondersteunt mijn lot.
 6. Mijn erfdelen vallen mij in lieflijke plaatsen, zelfs de bezittingen zijn mij aangenaam.
 7. Ik zal Hashem zegenen, die mij raad heeft gegeven, zelfs in de nachten onderwijzen mij mijn nieren.
 8. Ik plaats Hashem altijd voor mij, want [Hij is] aan mijn rechterhand. Ik zal niet struikelen.
 9. Daarom verheugt zich mijn hart en is mijn ziel blij, zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen.
 10. Want U zult mijn ziel niet achterlaten in het dodenrijk. U zult niet toestaan dat uw vrome het graf ziet.
 11. U doet mij het pad van het leven kennen, overvloed van vreugde in uw aanwezigheid, lieflijkheid is in uw rechterhand voor eeuwig.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.