BSD

Psalm 150

     psalms
  • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
  • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
  1. Halleluja. Looft Elokim in zijn heiligdom, looft Hem in zijn machtig uitspansel;
  2. looft Hem om zijn machtige daden, looft Hem om zijn geweldige grootheid.
  3. Looft Hem met de sjofar, looft Hem met harp en lier,
  4. looft Hem met tamboerijn en reidans, looft Hem met snaarinstrumenten en fluit,
  5. looft Hem met klinkende cimbalen, looft Hem met schallende cimbalen.
  6. Laat alle zielen Hashem loven. Halleluja.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.