BSD

Psalm 15

     psalms
  • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
  • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

  1. Een psalm van David. Hashem wie mag verblijven in uw tent en wie mag wonen op uw heilige berg?
  2. Hij die onberispelijk wandelt en doet wat recht is en waarheid spreekt in zijn hart.
  3. Hij die niet lastert met zijn tong, die zijn metgezel geen kwaad doet en geen smaad op zijn naaste laadt.
  4. In wiens ogen de verwerpelijke veracht is, maar eert die Hashem vrezen, en zweert hij tot zijn schade, hij verandert het niet,
  5. die zijn geld niet geeft op rente, geen smeergeld neemt tegen de onschuldige. Hij die dat doet zal voor eeuwig niet struikelen.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.