BSD

Psalm 149

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Halleluja. Zing Hashem een nieuw lied, zijn lof in de gemeente van de vromen.
 2. Israƫl verheug je in je maker, kinderen van Sion juicht van vreugde over jullie koning;
 3. zij zullen zijn naam loven met reidans, met tamboerijn en harp zullen zij muziek voor Hem maken.
 4. Want Hashem heeft welbehagen in zijn volk, Hij komt de ellendigen te hulp.
 5. Laten de vromen juichen met eerbetoon, en jubelend zingen op hun bedden.
 6. Lofprijzingen van Elokim zijn in hun keel, en een tweesnijdend zwaard is in hun hand,
 7. om zich te wreken op de heidenen, en de volkeren te straffen;
 8. om hun koningen met ketenen te binden en hun edelen in ijzeren boeien;
 9. dat zij aan hen het geschreven vonnis voltrekken. Dat is de luister van al zijn vromen. Halleluja.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.