BSD

Psalm 148

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Halleluja. Looft Hashem vanuit de hemel, looft Hem in de hoogten.
 2. Looft Hem, al zijn engelen, looft Hem, al zijn legerscharen.
 3. Looft Hem, zon en maan, looft Hem alle lichtende sterren.
 4. Looft Hem, hemel der hemelen, en de wateren die boven de hemel zijn.
 5. Looft de naam van Hashem, want Hij gebood en zij werden geschapen;
 6. en Hij bevestigt ze voor altijd en immer, Hij stelde hun een wet, die zij niet zullen overtreden.
 7. Looft Hashem op de aarde, zeemonsters en alle waterdiepten,
 8. vuur en hagel, sneeuw en nevel, stormwind, die zijn woord uitvoert;
 9. bergen en alle heuvels, vruchtbomen en alle ceders;
 10. wild gedierte en al het vee, kruipend gedierte en al wat vliegt;
 11. koningen van de aarde en alle volkeren, vorsten en alle rechters van de aarde;
 12. jongemannen en ook jonge vrouwen, ouden met jongeren.
 13. Looft de naam van Hashem, want zijn naam alleen is verheven, zijn glorie is boven aarde en hemel.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.