BSD

Psalm 146

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Halleluja. Loof Hashem mijn ziel.
 2. Ik zal Hashem loven, terwijl ik leef en voor mijn Elokim zingen, terwijl ik nog ben.
 3. Vertrouwt niet op edelen, op een mensenkind, bij wie geen redding is;
 4. wanneer zijn geest vertrekt, keert hij terug tot zijn aarde, op die dag vergaan zijn plannen.
 5. Gelukkig hij, die de Elokim van Jakob tot zijn hulp heeft, wiens hoop is op Hashem, zijn Elokim,
 6. die hemel en aarde gemaakt heeft, en de zee en al wat daarin is, die trouw houdt tot in eeuwigheid;
 7. die recht doet aan de verdrukten, en brood geeft aan de hongerigen. Hashem, die de gevangenen losmaakt.
 8. Hashem opent de ogen van de blinden, Hashem richt de gebogenen op, Hashem heeft de rechtvaardigen lief;
 9. Hashem behoedt de vreemdelingen, de wees en de weduwe komt Hij te hulp, en de weg van de goddelozen maakt Hij krom.
 10. Hashem is koning voor eeuwig, je Elokim, Sion, is van geslacht tot geslacht. Halleluja.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.