BSD

Psalm 145

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Een psalm van David. Ik zal U, mijn Elokim, de koning, verhogen. Ik zal uw naam zegenen voor altijd en immer;
 2. elke dag zal ik U zegenen, en ik zal uw naam loven voor eeuwig en altijd.
 3. Hashem is groot en zeer te prijzen, zijn grootheid is niet te doorgronden.
 4. Geslacht aan geslacht zal uw werken prijzen, en zij zullen van uw machtige daden vertellen.
 5. Ik zal spreken van de heerlijke luister van uw majesteit en van uw wonderbare daden.
 6. Zij zullen spreken van uw geduchte macht, en ik zal uw grootheid verkondigen.
 7. Zij zullen de herinnering aan uw grote goedheid verkondigen, en zij zullen jubelend zingen over uw gerechtigheid.
 8. Genadig en barmhartig is Hashem, langzaam tot toorn en groot van goedertierenheid.
 9. Hashem is goed voor allen, en zijn barmhartigheid is over al zijn werken.
 10. Al uw werken zullen U danken, Hashem, en uw vromen zullen U zegenen;
 11. zij zullen spreken over de roem van uw koninkrijk en zij zullen vertellen over uw kracht,
 12. om aan de mensenkinderen bekend te maken zijn kracht, en de roemrijke pracht van zijn koninkrijk.
 13. Uw koninkrijk is een koninkrijk voor alle eeuwen, en uw heerschappij is van geslacht tot geslacht.
 14. Hashem ondersteunt allen die vallen, en richt alle gebogenen op.
 15. Alle ogen wachten op U, en U geeft hen hun voedsel op zijn tijd;
 16. U opent uw hand en verzadigt met welgevallen al wat leeft.
 17. Hashem is rechtvaardig in al zijn wegen, en goedertieren in al zijn werken.
 18. Hashem is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in oprechtheid.
 19. Hij doet de wil van wie Hem vrezen, en hoort hun hulpgeroep en redt hen.
 20. Hashem behoedt allen die Hem liefhebben, maar alle boosdoeners zal Hij vernietigen.
 21. Mijn mond zal de lof van Hashem spreken en alle vlees zal zijn heilige naam zegenen voor altijd en immer.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.