BSD

Psalm 144

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Van David. Gezegend is Hashem, mijn rots, die mijn handen leert om te strijden en mijn vingers om oorlog te voeren.
 2. Mijn goedheid en mijn sterkte, mijn schuilplaats en mijn redder, mijn schild bij wie ik schuil, die mijn volk aan mij onderwerpt.
 3. Hashem, wat is de mens, dat U zich om hem bekommert en wat is een mensenkind, dat U op hem let?
 4. Een mens is als een ademtocht, zijn dagen zijn als een voorbijgaande schaduw.
 5. Hashem, neig uw hemel en daal neer, raak de bergen aan dat ze roken;
 6. laat het bliksemen en verstrooi hen, zend uw pijlen en breng hen in verwarring;
 7. zend uw hand uit de hoge, bevrijd en red mij uit grote wateren, uit de hand van vreemden,
 8. wier mond valsheid spreekt en wier rechterhand een hand van bedrog is.
 9. Elokim, ik zal een nieuw lied voor U zingen, met de tien-snarige harp wil ik U psalmen zingen.
 10. Hij, die aan de koningen de overwinning geeft, en zijn knecht David bevrijdt van het boze zwaard.
 11. Bevrijd mij en red mij uit de hand van vreemden, wier mond valsheid spreekt, en wier rechterhand een hand van bedrog is.
 12. Dat onze zonen zijn als planten, hoog opgegroeid in hun jeugd, en onze dochters zijn als uitgehouwen hoekzuilen, voor de bouw van een paleis;
 13. en onze graanschuren vol zijn, leverende allerlei waren, en onze kudden zich vermeerderen duizenden bij tienduizenden op onze weiden;
 14. dat onze kudden drachtig zijn; dat er geen ongeluk zal zijn, geen misdracht en geen gejammer in onze straten.
 15. Gelukkig het volk, waar het zo gaat! Gelukkig het volk, waarvan Elokim, zijn Hashem is!

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.