BSD

Psalm 143

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Een psalm van David. Hashem, hoor mijn gebed, neem mijn smekingen ter ore, om der wille van uw trouw, naar uw gerechtigheid;
 2. en ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand, die leeft, is voor U rechtvaardig.
 3. Want de vijand achtervolgt mijn ziel, hij trapt mijn leven in de grond, hij doet mij wonen in duistere plaatsen, aan hen gelijk, die voor lang gestorven zijn.
 4. En mijn geest versmacht in mij, mijn hart is in mijn binnenste verstard.
 5. Ik herinner mij de dagen van ouds, ik overdenk al uw werken, ik houd mij bezig met de daden van uw handen.
 6. Ik strek mijn handen naar U uit, mijn ziel [verlangt] naar U als dorstig land. sela
 7. Antwoord mij spoedig, Hashem, mijn geest kwijnt weg, verberg uw aangezicht niet voor mij, dat ik niet word als zij die in de groeve neerdalen.
 8. Laat mij uw goedertierenheid in de morgen horen, want op U vertrouw ik; maak mij de weg bekend, die ik gaan moet, want tot U hef ik mijn ziel op.
 9. Red mij van mijn vijanden, Hashem, bij U verberg ik mij.
 10. Leer mij uw wil te doen, want U bent mijn Elokim, uw goede geest leidt mij in een vlak land.
 11. Om der wille van uw naam, Hashem, maak mij levend, leid mijn ziel, om der wille van uw gerechtigheid, uit de ellende,
 12. vernietig mijn vijanden om der wille van uw goedertierenheid, richt allen te gronde die mijn ziel benauwen, want ik ben uw knecht.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.