BSD

Psalm 142

     psalms
  • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
  • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
  1. Een maskil van David, toen hij in de spelonk was. Een gebed.
  2. Met mijn stem schreeuw ik tot Hashem, met mijn stem smeek ik tot Hashem;
  3. ik stort mijn klacht voor U uit, ik maak U mijn nood bekend.
  4. Wanneer mijn geest in mij versmacht, dan kent U mijn weg. Op deze weg die ik ga verbergen zij mij een strik.
  5. Kijk ik naar rechts, dan zie ik niemand, die in mij is geïnteresseerd; een schuilplaats is voor mij verloren gegaan, niemand zoekt naar mij.
  6. Hashem, tot U schreeuw ik, ik zeg: U bent mijn schuilplaats en mijn deel in het land der levenden.
  7. Luister naar mijn klacht, want ik ben zeer gering; red mij van mijn achtervolgers, want zij zijn sterker dan ik.
  8. Voer mij uit de gevangenis, om uw naam te loven; rechtvaardigen zullen mij omringen, wanneer U mij weldoet.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.