BSD

Psalm 141

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Een psalm van David. Hashem, ik roep U, haast U tot mij; luister naar mijn stem, wanneer ik U roep.
 2. En bevestig mijn gebed als reukoffer voor U en met het opheffen van mijn handen als avondoffer.
 3. Hashem, zet een wacht voor mijn mond, en behoed de deuren van mijn lippen;
 4. neig mijn hart niet tot iets kwaads, tot het verrichten van kwade daden met mannen die bedrijvers van misdaden zijn, en dat ik niet zal eten van hun lekkernijen.
 5. Och dat de rechtvaardige mij liefdevol slaat en berispt, het is als olie voor mijn hoofd, dat mijn hoofd niet zal weigeren. Want mijn gebed is steeds tegen hun kwaad;
 6. hun rechters worden met kracht neergestoten van de rots, en zij hoorden mijn woorden die aangenaam waren.
 7. Zoals men de aarde doorploegt en openscheurt, zo zijn onze beenderen verstrooid aan de mond van het dodenrijk.
 8. Want op U, Hashem Hashem, zijn mijn ogen, ik zocht een schuilplaats bij U, giet mijn leven niet uit.
 9. Bewaar mij voor de strik, die zij voor mij spanden en voor de vallen van de werkers van het kwaad.
 10. Mogen de goddelozen met elkaar in hun net vallen, terwijl ik voorbij ga.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.