BSD

Psalm 140

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Voor de dirigent. Een psalm van David.
 2. Red mij, Hashem, van de boze mens, behoed mij voor de mannen van geweld,
 3. die boze plannen beramen in hun [hart], dagelijks strijd verwekken;
 4. zij scherpen hun tong als een slang, addervergif is onder hun lippen. sela
 5. Bewaar mij, Hashem, voor de handen van de goddeloze, behoed mij voor de man van het kwaad, zi die beramen mij de voet te lichten.
 6. Hoofvaardigen verbergen een strik en koorden voor mij, zij spreiden het net langs [mijn] pad en plaatsen vallen voor mij. sela
 7. Ik zeg tot Hashem: U bent mijn Elokim, luister, Hashem, naar de stem van mijn smekingen.
 8. Hashem Hashem, burcht van mijn redding. U beschermt mijn hoofd op de dag van de strijd.
 9. Hashem, geef de goddeloze zijn begeerten niet, willig zijn plan niet in, wanneer zij zich verheffen. sela
 10. Het hoofd van wie mij omringen, mag het kwaad van zijn lippen hem bedekken,
 11. laat gloeiende kolen op hen neerdalen, doe hen in het vuur storten, in afgronden, zodat ze niet meer opstaan.
 12. Laat een kwaadspreker niet bestaan in het land – de slechte man van geweld – jaag hem op tot hij ten val is gebracht.
 13. Ik weet, dat Hashem het geding van de ellendige behartigt, het recht van de armen.
 14. Alleen de rechtvaardigen zullen uw naam danken, de oprechten zullen voor uw aangezicht wonen.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.