BSD

Psalm 14

     psalms
  • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
  • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Deze Psalm wordt nogal eens gebruikt om aan te tonen dat er niemand is die goed doet. Maar wanneer we de verzen 1,4 en 5 in samenhang lezen, kortom de hele Psalm in zijn samenhang lezen, dan kan duidelijk zijn dat de eerder genoemde gedachte niet juist is. Het uit verband rukken van teksten is nagenoeg onuitroeibaar.

Lees nu ook maar eens Psalm 15.
  1. Voor de dirigent van David. Een dwaas zegt in zijn hart er is geen Elokim, zij zijn corrupt, hun daden zijn afschuwelijk, niemand doet goed.
  2. Hashem ziet neer uit de hemel op de mensenkinderen om te zien of er een verstandig mens bestaat die Elokim zoekt.
  3. Allen zijn afgeweken, allen tezamen zijn verdorven, niemand doet goed, niemand zelfs niet één.
  4. Hebben zij dan geen kennis al die werkers van het kwaad, die mijn volk eten als aten zij brood? Hashem roepen zij niet aan.
  5. Daar beven zij van schrik, want Elokim is met het rechtvaardige geslacht.
  6. Het plan van de ellendige kunnen jullie wel beschamen, maar Hashem is zijn schuilplaats.
  7. Och dat de verlossing van Israël uit Sion mag komen, wanneer Hashem een keer brengt in het lot van zijn volk, dan zal Jacob vrolijk zijn en Israël zich verheugen.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.