BSD

Psalm 138

     psalms
  • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
  • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
  1. Van David. Ik loof U met heel mijn hart, in de tegenwoordigheid van de goden zal ik voor U zingen.
  2. Ik zal mij neerbuigen in de richting van uw heilige tempel en uw naam loven om uw goedertierenheid en trouw, want U hebt uw naam boven alles groot gemaakt door uw woord.
  3. Op de dag dat ik riep, antwoordde U mij, en U hebt mijn ziel met kracht vervuld.
  4. Al de koningen van de aarde zullen Hashem loven, want zij hoorden de woorden van uw mond;
  5. en zij zullen zingen van de wegen van Hashem, want groot is de eer van Hashem.
  6. Verheven is Hashem, en Hij ziet neer op de nederige maar de hoogmoedige kent hij van verre.
  7. Wanneer ik zal gaan te midden van ellende, houdt U mij in leven; tegen de toorn van mijn vijanden strekt U uw hand uit, en uw rechterhand verlost mij.
  8. Terwille van mij zal Hashem het voleindigen. Hashem, uw goedheid duurt eeuwig. Het werk van uw handen zult U niet in de steek laten.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.