BSD

Psalm 137

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij, ook weenden wij, wanneer wij aan Sion dachten.
 2. Aan de wilgen in hun midden hingen wij onze harpen;
 3. want daar vroegen zij, die ons gevangen namen, van ons woorden van een lied en zij die ons mishandelden, vreugdebetoon: zingt voor ons een lied van Sion.
 4. Hoe zouden wij het lied van Hashem zingen op vreemde grond?
 5. Als ik jou vergeet Jeruzalem, moge mijn rechterhand [haar vaardigheden] vergeten;
 6. laat mijn tong kleven aan mijn gehemelte, wanneer ik jou niet gedenk, wanneer ik Jeruzalem niet verhef tot mijn hoogste vreugde.
 7. Herinner, Hashem, de kinderen van Edom, de dag van Jeruzalem; zij die zeiden: breekt af, breekt af tot op het fundament!
 8. Jij, dochter van Babel, die bestemd is te worden verwoest, gelukkig hij, die jou zal vergelden wat je ons hebt gedaan;
 9. gelukkig is hij, die jouw kinderen zal grijpen en vernietigen tegen de rots.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.