BSD

Psalm 133

     psalms
  • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
  • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
  1. Een lied om op te gaan. Van David. Zie, hoe goed en aangenaam het is, dat broeders tezamen wonen.
  2. Als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdaalt op de baard, de baard van Aaron, die neerdaalt op zijn klederen.
  3. Zoals de dauw van de Hermon, die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebied Hashem de zegen, leven tot in eeuwigheid.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.