BSD

Psalm 132

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Een lied om op te gaan. Hashem, gedenk aan David, al zijn moeiten;
 2. die zwoer aan Hashem, en een gelofte aflegde aan de machtige Jacobs:
 3. Of ik nu kom in de tent van mijn huis of dat ik op mijn opgemaakt bed ga liggen,
 4. voorwaar ik zal mijn ogen geen slaap gunnen, noch sluimer aan mijn oogleden,
 5. tot ik de plaats voor Hashem heb gevonden, een tempel voor de machtige Jacobs.
 6. Zie, wij horen ervan in Efrata en vonden het in het veld van het bos.
 7. Wij zullen komen naar zijn tempel, en wij zullen ons neerbuigen voor de voetbank van zijn voeten.
 8. Sta op, Hashem, naar uw rustplaats, de ark van uw kracht.
 9. Uw priesters zullen zich bekleden met gerechtigheid, uw vromen zullen jubelend zingen!
 10. Om wille van uw knecht David, wend het gezicht niet af van uw gezalfde.
 11. Hashem heeft een eed gezworen aan David, waarop Hij niet terugkomt. Ik zal een nakomeling van je zetten op je troon.
 12. Wanneer je zonen mijn verbond en getuigenissen zullen bewaren, die Ik hen zal onderwijzen, dan zullen ook hun zonen eeuwig op je troon zitten.
 13. Want Hashem heeft Sion gekozen, Hij heeft het tot zijn woning begeerd:
 14. Dit is voor eeuwig mijn rustplaats, hier zal Ik wonen, want haar heb Ik begeerd.
 15. Haar voedsel zal Ik uitermate zegenen, en haar armen zal Ik verzadigen met brood,
 16. haar priesters zal Ik bekleden met heil, en haar vromen zullen altijd jubelend zingen.
 17. Daar zal Ik een hoorn voor David doen uitspruiten, Ik zal een licht voor mijn gezalfde bereiden;
 18. zijn vijanden zal Ik met schaamte bekleden, maar op hem zal zijn kroon blinken.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.