BSD

Psalm 130

     psalms
  • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
  • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
  1. Een lied om op te gaan. Uit de diepten roep ik U, Hashem.
  2. Hashem, hoor mijn stem; laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeken.
  3. Wanneer Hashem, Hashem, zonden in gedachten houdt, wie zal bestaan?
  4. Want bij U is vergeving, zodat U wordt gevreesd.
  5. Ik wacht op Hashem, mijn ziel wacht; en ik hoop op zijn woord;
  6. mijn ziel wacht op Hashem, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen.
  7. Israël hoop op Hashem, want bij Hashem is de genade en bij Hem is veel verlossing;
  8. en Hij zal Israël verlossen van al zijn zonden.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.