BSD

Psalm 129

     psalms
  • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
  • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
  1. Een lied om op te gaan. Zij hebben mij ten zeerste benauwd van mijn jeugd aan, – zegt nu Israël –
  2. zij hebben mij ten zeerste benauwd vanaf mijn jeugd, maar zij hebben mij niet overmeesterd.
  3. Ploegers ploegden op mijn rug, en hebben hun voren lang gemaakt.
  4. Hashem, die rechtvaardig is, heeft het koord van de goddelozen in stukken gehakt.
  5. Dat zij zich zullen schamen en terugkeren, allen die Sion haten;
  6. ach, dat zij zullen zijn als gras op de daken, verdroogd voordat het wordt uitgetrokken,
  7. waarmee de maaier zijn hand niet vult, noch de garvenbinder zijn arm;
  8. de voorbijgangers zullen niet zeggen: de zegen van Hashem is met jullie, wij zegenen jullie in de naam van Hashem.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.