BSD

Psalm 127

     psalms
  • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
  • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
  1. Een lied om op te gaan. Voor Salomo. Als Hashem het huis niet zal bouwen, tevergeefs werken de bouwers eraan; wanneer Hashem de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.
  2. Het is tevergeefs voor hem, die vroeg opstaat en die laat opzit, die zijn moeizaam verworven brood eet, want Hij geeft het zijn beminden in de slaap.
  3. Zie, kinderen zijn een erfdeel van Hashem, een beloning is de vrucht van de schoot.
  4. Als de pijlen in de hand van een held, zo zijn de zonen der jeugd.
  5. Gelukkig de man die zijn pijlkoker daarmee gevuld heeft. Zij worden niet beschaamd wanneer zij spreken met hun vijanden in de poort.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.