BSD

Psalm 126

     psalms
  • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
  • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
  1. Een lied om op te gaan. Als Hashem de gevangenen van Sion doet weerkeren, zullen wij zijn als zij die dromen.
  2. Dan zal onze mond gevuld zijn met een lach en onze tongen zullen jubelend zingen. Dan zullen de volkeren zeggen: Hashem heeft grote dingen aan hen gedaan!
  3. Hashem heeft grote dingen aan ons gedaan, wij waren verheugd.
  4. Hashem, wend onze gevangenschap als beken in het zuiderland.
  5. Die met tranen zaaien, zullen met gejuich oogsten.
  6. Hij gaat voort en weent, draagt de zaadbuidel, maar komt met gejuich, dragende zijn schoven.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.