BSD

Psalm 125

     psalms
  • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
  • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
  1. Een lied om op te gaan. Die op Hashem vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar eeuwig blijft.
  2. Rondom Jeruzalem zijn bergen; zo is Hashem rondom zijn volk, van nu tot in eeuwigheid.
  3. Want de stok van de goddeloosheid zal niet rusten op wat de rechtvaardigen toekomt, zodat de rechtvaardigen hun hand niet uitstrekken naar onrecht.
  4. Hashem, doe goed aan de goeden en aan de oprechten van hart,
  5. zij die neigen tot kromme wegen, zal Hashem verdrijven met de kwaaddoeners. Vrede zij over Israƫl.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.