BSD

Psalm 123

     psalms
  • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
  • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
  1. Een lied om op te gaan. Ik hef mijn ogen op tot U, die in de hemel woont.
  2. Zie, zoals de ogen van dienstknechten zijn op de hand van hun heren, zoals de ogen van een dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw des huizes, zo zijn onze ogen op Hashem, Elokim, totdat Hij ons genadig is.
  3. Wees ons genadig, Hashem, wees ons genadig, want wij zijn meer dan verzadigd van verachting;
  4. onze ziel is meer dan verzadigd van de spot van de overmoedigen, en de verachting van de trotsen.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.