BSD

Psalm 122

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Een lied om op te gaan. Van David. Ik heb mij verheugd, toen men mij zei: laten wij naar het huis van Hashem gaan.
 2. Onze voeten zullen staan en zijn in je poorten, Jeruzalem.
 3. Jeruzalem is gebouwd als een stad, die wel samengevoegd is;
 4. want daar gaan de stammen op, de stammen van Hashem. Een getuigenis voor Israƫl is het, om de naam van Hashem te danken.
 5. Want daar verblijven de zetels van het recht, de zetels van het huis van David.
 6. Wenst Jeruzalem vrede toe: die jou liefhebben zullen vrede en rust genieten;
 7. vrede zij binnen je muur en rust in je paleizen.
 8. Om mijn broeders en mijn vrienden wil ik zeggen: vrede zij in jou;
 9. om het huis van Hashem, Elokim, wil ik het goede voor je zoeken.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.