BSD

Psalm 121

     psalms
  • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
  • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
  1. Een lied om op te gaan. Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar komt mijn hulp?
  2. Mijn hulp is van Hashem, die hemel en aarde gemaakt heeft.
  3. Hij zal niet toestaan, dat je voet struikelt, en je bewaarder zal niet sluimeren.
  4. Zie, de bewaarder Israƫls sluimert noch slaapt.
  5. Hashem is je behoeder, Hashem is je schaduw aan je rechterhand.
  6. Bij dag zal de zon niet steken, noch de maan bij nacht.
  7. Hashem behoedt jou voor al het kwaad, hij zal je ziel behoeden.
  8. Hashem zal je uitgang en je ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.