BSD

Psalm 120

     psalms
  • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
  • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
Vers 1: Een lied om op te gaan. "Er waren vijftien treden van de trap die leidde van de lagere naar de hogere Binnenplaats van de Tempel. De Psalmen 120-134, de vijftien psalmen om op te gaan, corresponderen met deze treden. Met Sukkot, wanneer een processie, water voor de dienst naar de Tempel bracht, voerden de Levieten, zangers en musici, bij elke trede één van deze psalmen uit."
  1. Een lied om op te gaan. In mijn ellende riep ik tot Hashem en Hij antwoordde mij.
  2. Hashem, red mijn ziel van leugenlippen en van een bedrieglijke tong.
  3. Wat zal de bedrieglijke tong jou geven en jou toevoegen?
  4. Zij zijn als scherpe pijlen van een held, als gloeiende kolen van brem.
  5. Wee mij, dat ik een vreemdeling ben in Mesech, ik woon bij de tenten van Kedar.
  6. Te lang heeft mijn ziel gewoond bij hen die de vrede haten;
  7. ik ben vrede, wanneer ik spreek, zijn zij uit op strijd.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.