BSD

Psalm 12

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

 1. Voor de dirigent op het achtsnarig instrument, een psalm van David.
 2. Help Hashem, want er is geen vrome meer, de gelovigen onder de mensenkinderen zijn verdwenen.
 3. Ze spreken onwaarheid met elkaar, met gladde tong, zij spreken dubbelhartig.
 4. Hashem verdelg alle gladde lippen, de tong die grootspraak spreekt.
 5. Zij die zeggen met onze tong zijn wij sterk, onze lippen zijn met ons. Wie is heer over ons?
 6. Om de onderdrukking van de ellendigen, om het kreunen van de armen, zal Ik nu opstaan zegt Hashem. Ik zal verlossen, die daarnaar smacht.
 7. De woorden van Hashem zijn zuivere woorden, gedegen zilver in een smeltoven in de aarde, zevenvoudig gelouterd.
 8. U, Hashem zult ons voor eeuwig voor dit geslacht behoeden en beschermen.
 9. De goddelozen draven rond terwijl snoodheid bij de mensenkinderen de kop op steekt.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.